ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА»

14 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (надалі -Закон). Відповідно до Прикінцевих положень цього Закону, протягом одного року з дня набрання чинності цього Закону, а саме до 14 жовтня 2014 року, кожен власник акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» (надалі – «Товариство») буде зобов'язаний звернутися до Депозитарної установи ПАТ КБ «Хрещатик» та укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі - Договір) від власного імені або здійснити переказ прав на акції Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо власник акцій Товариства не укладе з Депозитарною установою ПАТ КБ «Хрещатик» такий Договір від власного імені або не здійснить переказ прав на акції товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, на Загальних зборах акціонерів товариства акції такого власника (які дають право на участь в органах Товариства) не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Обмеження щодо врахування акцій при визначенні кворуму та при голосуванні в органах ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» встановлені Депозитарною установою ПАТ КБ «Хрещатик» в системі депозитарного обліку будуть введені 15 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється Депозитарною установою ПАТ КБ «Хрещатик» протягом одного робочого дня після укладення Договору між акціонером та Депозитарною установою ПАТ КБ «Хрещатик».

 

Для укладання Договору просимо звертатися за адресою:

ПАТ КБ «Хрещатик» м. Ужгород, вул. Л. Толстого 27-А

телефон (0312) 64-91-61.