Публічне акціонерне товариство

                                                           Ужгородська взуттєва фабрика

                                                                 код ЄДРПОУ: 05502344

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  06.09.2013р. за адресою: 88000, Закарпатська обл, мжгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства.

      Початок проведення зборів о 12.00 за київським часом. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в роботі зборів з 11.00 до 11.50 за вказаною адресою. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на  право участі у Загальних зборах акціонерів. Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:  02.09.2013р.                                                                   

Порядок денний

                                            (перелік питань, що виносяться на голосування)

                                                    загальних зборів акціонерів Товариства

 

1.Відкриття зборів, обрання Лічильної комісії, Головуючого, секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

2.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3.Про приватне розміщення акцій. Затвердження переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій.

4. Затвердження проспекту емісії акцій.

5.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень.

6. Визначення уповноважених осіб Товариства та надання  їм повноважень.

7.Закриття зборів.

 

      Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються підготовки і проведення зборів в робочі дні, в робочий час за адресою: 88000, Закарпатська обл, мжгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства. Телефон для довідок: (03122) 3-43-43.

Відповідальна особа за підготовку та проведення зборів  Генеральний директор  Товариства  Товмасян В.А.

 

Генеральний  директор Товариства