Дата розміщення: 

24.06.2013 09:43:07

Дата здійснення дії: 

22.06.2013

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Відкрите акціонерне товариство "Ужгородська взуттєва фабрика"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05502344

Місцезнаходження емітента: 

88000,м.Ужгород, вул.Мукачівська,44, Закарпатська область

Номер телефону керівника емітента: 

0312234343

Електронна поштова адреса: 

vat@obuv.uz.ua

Текст повідомлення: 

Загальні збори акціонерів, які відбулись 22 червня 2013 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
-припинено повноваження Голови Наглядової ради Кончовича Тиберія Степановича. Володіє 0,118% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді Голови Наглядової ради з 2007 р. Працював директором по виробництву. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради МПП Вікторія-В в особі представника Драганчука Олександра Романовича. Акціями емітента не володіє. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 2007 р.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Гукасян Рузанну Хачіківну . Володіє 16.116% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 2077 р. Приватний підприємець, з 2009 р.- директор по комерції ВАТ Ужгородська взуттєва фабрика. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- обрано членом Наглядової ради Кончовича Тиберія Степановича Володіє 0,118% статутного капіталу Товариства. Термін обрання на посаду - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- обрано членом Наглядової ради Драганчука Олександра Романовича. Володіє 0,183% статутного капіталу Товариства. Інженер по охороні праці ВАТ Ужгородська взуттєва фабрика. Термін обрання на посаду - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- обрано членом Наглядової ради Гукасян Рузанну Хачіківну. Володіє 16.116% статутного капіталу Товариства. Термін обрання на посаду - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
Рішенням Наглядової ради (протокол № 1/13 від 22.06.2013 р.) на посаду Голови Наглядової ради призначено Гукасян Рузанну Хачіківну.
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Ковач Агату Гаврилівну . Володіє 0,091% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 2007 р. Начальник диспетчерського бюро ВАТ Ужгородська взуттєва фабрика. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Поляковської Богдани Павлівни. Акціями емітента не володіє. Перебувала на посаді з 2007 р. Провідний інженер з підготовки виробництва ВАТ Ужгородська взуттєва фабрика. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Белей Марії Василівни. Володіє 0,034% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді з 2007 р. Начальник бюро кадрів ВАТ Ужгородська взуттєва фабрика. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Ковач Агату Гаврилівну. Володіє 0,091% статутного капіталу Товариства. Термін обрання на посаду - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- обрано членом Ревізійної комісії Белей Марію Василівну. Володіє 0,034% статутного капіталу Товариства. Термін обрання на посаду - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
- обрано членом Ревізійної комісії Мудру Ганну Іванівну. Акціями емітента не володіє. Працює бухгалтером ВАТУжгородська взуттєва фабрика. Термін обрання на посаду - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
На засіданні Ревізійної комісії (протокол 01/13 від 22.06.2013 р.) призначено Головою Ревізійної комісії Ковач Агату Гаврилівну.

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Товмасян Вардан Арамаісович