Дата розміщення: 

09.07.2013 16:19:09

Дата здійснення дії: 

08.07.2013

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Ужгородська взуттєва фабрика"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

 05502344

Місцезнаходження емітента: 

88000,мжгород, вул.Мукачівська,44, Закарпатська область

Номер телефону керівника емітента: 

0312234343

Електронна поштова адреса: 

vat@obuv.uz.ua

Текст повідомлення: 

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ Ужгородська взуттєва фабрика (протокол № 03/13 від 08/07 2013р. ) призначено на посаду Генерального директора Товмасяна Вардана Арамаїсовича. Володіє 30,822% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді Генерального директора Товариства з 2004 р. Переобраний на посаду у звязку з зміною назви Товариства. Термін обрання на посаду 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Товмасян Вардан Арамаісович